2018-10-22 Bray v Derry

2018-10-16 Ireland v Wales

Nations League 2018

2018-10-13 Ireland v Denmark

Liam Miller Tribute

2018-09-25 Liam Miller Tribute

2018-09-21 Bray v Limerick

2018-09-15 Legends v Wicklow H.

2018-09-14 Cabinteely v Shels

2018-08-31 I Love Bray

2018-08-31 Bray v Shamrock R.

2018-08-17 Bray Wanderers v Dundalk

2018-05-26 Wayside Celtic v Manchester United

2018-04-22 DLR Waves v Shelbourne

2018-04-13 Bray v Dundalk

World Cup 2019

2018-04-10 Ireland v Holland

2018-03-22 Ireland v Iceland

2018-03-09 Cabinteely v Cobh

2018-02-23 Bray W. v St. Pats

World Cup 2018

2017-11-14 Ireland v Denmark

2017-10-06 Ireland v Moldova

2017-10-01 DLR Waves v Wexford Youths

2017-09-22 Cabinteely v Athlone

2017-09-05 Ireland v Serbia

2017-08-05 Liverpool v Athletic Club Bilbao

2017-07-16 Bray v Cork

2017-07-14 Shamrock Rovers v Burnley

2017-07-12 UCD v Charlton

2017-07-06 Shamrock Rovers v Stjarnan

2017-06-30 Bray v Dundalk

2017-06-23 Cabinteely v Wexford

2017-06-11 Ireland v Austria

2017-06-08 Ireland v Iceland

2017-06-06 Cabinteely v New Zealand

2015-07-15 Cabinteely v MK Dons

2015-07-17 Waterford v Liverpool

2015-07-23 UCD v Slovan

2015-08-16 Wolves v Sunderland

2015-08-16 Ireland v Northern Ireland

2015-08-16 St. Joseph’s v Norwich City

2015-11-16 Ireland v Bosnia

2016-03-25 Ireland v Switzerland

2016-03-29 Ireland v Slovakia

2016-04-05 Ireland v Germany

2016-04-07 Ireland v Azerbaijan

2016-04-10 Ireland v Poland

2016-04-25 Barcelona v Celtic

2017-02-24 Cabinteely v UCD

2017 Airtricity Season Launch

2016-06-10 France v Romania

2016-06-11 Albania v Switzerland

2016-06-12 Croatia v Turkey

EURO 2016

2016-06-13 Ireland v Sweden

2016-06-15 Slovakia v Russia

2016-06-16 England v Wales

Football

2016-06-18 Portugal v Austria

2016-06-19 Romania v Albania

2016-06-20 England v Slovakia

2016-06-22 Ireland v Italy

2016-06-25 Croatia v Portugal

2016-06-26 Germany v Slovakia

2016-06-27 Italy v Spain

2016-07-01 Wales v Belgium

2016-07-03 France v Iceland

2016-07-30 Barcelona v Celtic

2016-08-10 Bray W. v Dundalk

2016-09-30 Bray W. v Bohs.

2016-09-30 St Joey’s v Bohs.

2016-10-14 Bray W. v St. Pats.

2016-10-14 St Mary’s Boys FC

2016-10-28 Bray W. v Cork City

2016-06-21 Northern Ireland v Germany