2024-02-27 Ireland v Wales

2023-12-01 Ireland v Hungary

2023-11-19 Athlone v Shelbourne

2023-11-10 Waterford v Cork

2023-09-02 Bray v Man U

2023-09-02 St Paul’s v Broadford

2023-07-29 Celtic v Wolves

2023-06-17 Shamrock v Peamount

2023-06-16 Ireland Training

2023-05-25 Shankill v Bohs

2023-05-24 Shankill v Templeogue

2023-05-06 DLR Waves v Wexford

2023-04-17 Bray v Usher Celtic

2023-03-13 Bray v Shamrock R

2023-03-11 Wexford v Sligo

2023-03-10 Bray v Longford

2023-02-23 Arsenal v Cambridge

2022-11-17 Ireland v Norway

2022-11-03 Wales Media Day

2022-07-17 Shankill Champions

2022-06-27 Be Well Bray

2022-02-28 UCD v Shelbourne

2022-02-18 Bray v Cork

2021-12-03 Bray Cabo Merger

2021-11-11 Ireland v Portugal

2021-11-06 Peamount v DLR

2021-10-30 The Panthers

2021-10-21 Ireland v Sweden

2021-09-21 Ireland v Australia

2021-07-17 DLR Waves v Shels

2021-06-25 Shamrock v Drogheda

2021-06-11 Bray v Shelbourne

2021-05-22 DLR v Peamount

2021-05-14 Bray v Cabinteely

2021-05-08 DLR Waves v Bohs

2021-05-07 Cabinteely v Cobh

2021-04-23 Cabinteely v Shels

2021-04-17 DLR Waves v Galway

2021-04-16 Bray v Athlone

2021-04-02 Cabinteely v Cork

2021-03-28 Bray v Treaty

2021-02-28 DLR v Wexford

2020-12-12 Cork v Peamount

2020 UEFA Europa League Group B

2020-12-10 Dundalk v Arsenal

2020-12-05 Wexford v Peamount

2020-12-01 Ireland v Germany

Airtricity Premier League

2020-11-15 Shels v Longford

2020-11-14 Peamount v Cork

2020-10-31 Bray v Galway

2020-10-27 Cabinteely v Drogheda

Airtricity First Division

2020-10-24 Bray v Galway

2020-10-10 Shamrock R. v Bray

2020-10-09 Cabinteely v Longford

2020-10-03 UCD v Bray

2020-09-25 Bray v Drogheda

2020-09-18 Bray v Longford

2020-09-11 Cabinteely v Athlone

2020-09-09 Ardmore Rovers

2020-09-04 Bray v Cabinteely

2020-08-15 DLR v Shelbourne

2020-08-14 Cabinteely v Cobh

Women's National League

2020-08-08 Peamount v Treaty

2020-08-07 UCD v Shamrock R.

2020-07-31 Bray v Cobh

2020-07-24 Bray v Waterford

2020-06-25 DLR Waves

2020-06-11 Aine O’Gorman

Aine O'Gorman & Katie McCabe

2020-03-05 Ireland v Greece

2019-11-03 Dundalk v Shamrock R.

Women's National League

2019-11-03 Peamount v Wexford

2019-10-18 Cabinteely v Drogheda

EURO 2021

2019-10-09 Ireland v Ukraine

EURO 2020

2019-09-10 Ireland v Bulgaria

2019-09-05 Ireland v Switzerland

2019-09-03 Ireland v Montenegro

Membership

2019-08-23 UCD v St Pats

2019-08-16 Cabinteely v Galway

2019-08-13 Dundalk v Slovan

2019-07-10 Bohemians v Chelsea

2019-05-19 Italy v Holland

2019-05-16 France v Italy

2019-05-16 Holland v Spain

2019-05-13 Hungary v Spain

2019-05-10 Austria v Germany

2019-05-09 Czech v Greece

2019-05-09 France v Holland

2019-05-07 Russia v Portugal

Football

2019-05-06 France v Sweden

2019-05-04 Hungary v Portugal

2019-05-04 Austria v Spain

2019-05-03 Ireland v Greece

2019-05-03 Czech v Belgium

2019-03-26 Ireland v Georgia

2019-03-08 Cabinteely v Longford

2019-03-01 Bray v Limerick

2019-02-22 Cabinteely v Bray

2019-02-08 Bray W. v Bohs

2018-11-15 Ireland v N.Ireland

2018-11-14 Ireland v Germany

2018-11-11 England v Germany