2019-11-03 Dundalk v Shamrock Rovers

2019-11-03 Peamount v Wexford

2019-10-18 Cabinteely v Drogheda

2019-10-09 Ireland v Ukraine

2019-09-10 Ireland v Bulgaria

2019-09-05 Ireland v Switzerland

2019-09-03 Ireland v Montenegro

2019-08-23 UCD v St Pats

2019-08-16 Cabinteely v Galway

2019-08-13 Dundalk v Slovan

2019-07-10 Bohemians v Chelsea

2019-05-19 Italy v Holland

2019-05-16 France v Italy

2019-05-16 Holland v Spain

2019-05-13 Hungary v Spain

2019-05-10 Austria v Germany

2019-05-09 Czech v Greece

2019-05-09 France v Holland

2019-05-07 Russia v Portugal

2019-05-06 France v Sweden

2019-05-04 Hungary v Portugal

2019-05-04 Austria v Spain

2019-05-03 Ireland v Greece

2019-05-03 Czech v Belgium

2019-03-26 Ireland v Georgia

2019-03-08 Cabinteely v Longford

2019-03-01 Bray v Limerick

2019-02-22 Cabinteely v Bray

2019-02-08 Bray W. v Bohs

2018-11-15 Ireland v Northern Ireland

2018-11-14 Ireland v Germany

2018-11-11 England v Germany

2018-10-22 Bray v Derry

2018-10-16 Ireland v Wales

2018-10-13 Ireland v Denmark

2018-09-25 Liam Miller Tribute

2018-09-21 Bray v Limerick

2018-09-15 Legends XI v Wicklow Hospice XI

2018-09-14 Cabinteely v Shelbourne

2018-08-31 I Love Bray

2018-08-31 Bray Wanderers v Shamrock Rovers

2018-08-17 Bray Wanderers v Dundalk

2018-05-26 Wayside Celtic v Manchester United

2018-04-22 UCD Waves v Shelbourne

2018-04-13 Bray v Dundalk

2018-04-10 Ireland v Holland

2018-03-22 Ireland v Iceland

2018-03-09 Cabinteely v Cobh

2018-02-23 Bray W. v St. Pats

2017-11-14 Ireland v Denmark

2017-10-06 Ireland v Moldova

2017-10-01 UCD Waves v Wexford Youths

2017-09-22 Cabinteely v Athlone

2017-09-05 Ireland v Serbia

2017-08-05 Liverpool v Athletic Club Bilbao

2017-07-16 Bray v Cork

2017-07-14 Shamrock Rovers v Burnley

2017-07-12 UCD v Charlton

2017-07-06 Shamrock Rovers v Stjarnan

2017-06-30 Bray v Dundalk

2017-06-23 Cabinteely v Wexford

2017-06-11 Ireland v Austria

2017-06-08 Ireland v Iceland

2017-06-06 Cabinteely v New Zealand

2015-07-15 Cabinteely v MK Dons

2015-07-17 Waterford v Liverpool

2015-07-23 UCD v Slovan

2015-08-16 Wolves v Sunderland

2015-08-16 Ireland v Northern Ireland

2015-08-16 St. Joseph’s v Norwich City

2015-11-16 Ireland v Bosnia

2016-03-25 Ireland v Switzerland

2016-03-29 Ireland v Slovakia

2016-04-05 Ireland v Germany

2016-04-07 Ireland v Azerbaijan

2016-04-10 Ireland v Poland

2016-04-25 Barcelona Celtic

2017-02-24 Cabinteely v UCD

2017 Airtricity Season Launch

2016-06-10 France v Romania

2016-06-11 Albania v Switzerland

2016-06-12 Croatia v Turkey

2016-06-13 Ireland v Sweden

2016-06-15 Slovakia v Russia

2016-06-16 England v Wales

2016-06-18 Portugal v Austria

2016-06-19 Romania v Albania

2016-06-20 England v Slovakia

2016-06-21 Northern Ireland v Germany

2016-06-22 Ireland v Italy

2016-06-25 Croatia v Portugal

2016-06-26 Germany v Slovakia

2016-06-27 Italy v Spain

2016-07-01 Wales v Belgium

2016-07-03 France v Iceland

2016-07-30 Barcelona v Celtic

2016-08-10 Bray W. v Dundalk

2016-09-30 Bray W. v Bohs.

2016-09-30 St Joey’s v Bohs.

2016-10-14 Bray W. v St. Pats.